sirkustaiteen linja


 

Lue lisää opiskelusta sirkustaiteen lukiolinjalla 

”Lukion sirkustaiteenlinja ei missään nimessä ole suunnattu yksinomaan Sorin kasvateille tai Esiintyville. Sirkuslinja voi olla antoisa ja kiinnostava vaihtoehto paitsi sirkuksesta kiinnostuneille, myös jonkun muun harrastuksen tueksi. Sirkuslinjan ryhmäkoko on pieni ja linjan oma viikoittainen treenitunti suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa niin, että siellä tehdyt harjoitukset tukevat jokaisen opiskelijan yksilöllisiä kehitystarpeita.”
Lue lisää opiskelusta sirkustaiteen linjalla rehtori Merja koskiniemen SirkusKupla -blogista: https://sirkuskupla.wordpress.com/

SIRKUSTAITEENOPINTOJEN YLEISET TAVOITTEET ja sisällöt

  • opiskelija oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa
  • opiskelija uskaltaa tehdä taiteellisia kokeiluja ja epäonnistua
  • opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy
  • opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä
  • opiskelija oppii harjoittelemaan eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti
  • opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti
  • opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin
  • opiskelija oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa
  • opiskelija oppii perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta
  • opiskelija oppii kansainvälisyyttä

Opintojen arviointi ja todistus

Opiskelija saa opinnoistaan suullista ja sanallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti. Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä todistuksen yhteydessä.

Harjoitustilat ja opettajat

Sirkustekniikan opetus pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat, käytössä ovat myös Norssin tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.

Valintakokeet

Valintakokeessa mitataan sekä olemassa olevia sirkustaitoja että motivaatiota taiteelliseen työskentelyyn ja esiintymiseen. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot (ketteryys, koordinaatio, notkeus, voima), sosiaaliset taidot (ryhmätyöskentely) sekä ilmaisutaito (improvisaatio, pelit, leikit). 

Valintakokeissa fyysisiä ja sosiaalisia taitoja mitataan akrobatia/liikeilmaisutunnilla, jossa perusakrobatia, -voima ja -notkeusliikkeiden avulla katsotaan kokelaan osaamista ja edellytyksiä kehittyä sirkustaiteessa. Saman tunnin aikana mitataan myös taitoja vastaanottaa ohjeita, keskittymiskykyä sekä ryhmätyötaitoja muiden kokelaiden kanssa. Luvassa on myös ketteryyttä ja koordinaatiota vaativia pelejä ja leikkejä, joiden ohjeistus on osin englanninkielistä. 

Ilmaisutaitoa mitataan improvisaatioharjoituksilla sekä motivaatiokirjeellä. Motivaatiokirje kirjoitetaan paikan päällä, jonka jälkeen siitä valmistetaan omannäköinen esitys sekä raadille että muille opiskelijoille. Tässä tehtävässä tulee näkyä opiskelijan halu esiintyä, heittäytyminen sekä omaperäisyys. Apuna saa käyttää myös opiskelijan omaa sirkustaitolajia. 

Valintakokeiden arviointi: 

Sirkustaiteen soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 10. 
Se jakaantuu seuraavasti: 
1/3 fyysiset taidot 
1/3 sosiaaliset taidot 
1/3 ilmaisulliset taidot 
Kaikki arvioidaan pisteillä 1-10, yhteispistemäärä max 30. 
Yhteispistemäärä jaetaan kolmella, jolloin saadaan soveltuvuuskokeen maksimipistemääräksi 10. 

Tekniikkakurssit 

Sirkustekniikka 1 (ST1) 
Sirkustekniikka 2 (ST2) 
Sirkustekniikka 3 (ST3) 
Sirkustekniikka 4 (ST4) 
Sirkustekniikka 5 (ST5) 
Sirkustekniikka 6 (ST6) 

Kurssien tavoitteena on opiskelijan ketteryyden ja koordinaation kehittyminen, sekä opiskelijan oman kehonkäytön tutkiminen ja ilmaisun lisääminen sirkustaiteen avulla. Liikeilmaisun ja akrobatian keinoin edistetään näiden tavoitteiden saavuttamista. 

Kurssien tarkoitus on tukea opiskelijoiden sirkustaiteen oppimista sekä tarjota fyysisiä että ilmaisullisia välineitä oman taitolajin ja taiteilijuuden kehittämiseen. Varsinaiset oman lajin tekniikan opinnot suoritetaan lukion ulkopuolella. 

Sirkustaiteen esitys 1 (ST3) on ryhmässä toteutettu esitys, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat Sirkustaiteen opettajat. Esitykseen liittyy portfolio, jonka opiskelija omalta osaltaan tuo lukion puolelle arvioitavaksi. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan suhteessa ryhmään, yhteistyötä, sen muotoja, harjoitusprosessia, oppimistaan ja lopullista esitystä opettajan antamien ohjeisen mukaan. 

Sirkustaiteen esitys 2 (ST4) on yksilösuoritus, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan eristyksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat. Esitykseen liittyy portfolio, jonka opiskelija tuo lukion puolelle arvioitavaksi. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan ja arvioi kriittisesti sen osia, harjoitusprosessia ja oppimista sekä lopullista esitystä. Portfoliossa tarkastellaan eri kurssien aikana opittujen asioiden osuutta lopullisessa esityksessä esim. valot, ääni, tekniikka jne. opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. 

Sirkustaiteen kurssien arviointi on S/H. 

Sirkustaiteen linjan opinnot ja todistus 

Sirkustaiteen linjan todistuksen saadakseen opiskelijan tulee suorittaa kurssit ST1-4 ja yksi kansainvälisyyteen liittyvä kurssi tai yhteistyötarjottimen kurssi, joihin lasketaan mukaan lukiodiplomikurssit. Lisäksi hänen on valittava yhteensä viisi kurssia alla olevasta kokonaisuudesta: 

 

Tarjottavat kurssit

sirkus_kurssit_small.png

Sirkustaiteen linjan opintojen lisäksi käytettävissäsi on Norssin lukion laaja valikoima syventäviä koulukohtaisia kursseja matematiikassa, luonnontieteissä, yhteiskunnallisissa aineissa, kuvataiteessa ja vieraissa kielissä sekä liikunnassa. Lukio-opintojen tarjonnan lisäksi Norssin lukiolaisilla on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää yliopistokurssien tarjontaa. 

 

 

Mikä on sirkustaiteen linja?
Norssilla on ainoana Tampereen seudun lukiona tarjolla sirkustaiteen lukiolinja, jolla opetus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun Sorin sirkuksen kanssa.

Sirkustaiteen linjalla hiot ilmaisullisia, fyysisiä ja sosiaalisia taitojasi, opit yrittäjyydestä ja yhdistät sirkustaiteen harjoittelun lukio-opintoihisi. Sirkustaiteen opiskelu sujuu sulassa sovussa muiden lukiokurssiesi rinnalla.

Sirkustaiteen lukiolinjan opinnot koostuvat sirkustekniikasta, ilmaisutaidosta ja esitysteknologiasta, yrittäjyysopinnoista, kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja vastaavuuksista mm. liikunnassa ja muissa aineissa. Opintoihin kuuluu myös lukiodiplomikursseja.

Sirkustaiteen linjan opintojen lisäksi käytettävissäsi on Norssin lukion laaja valikoima syventäviä koulukohtaisia kursseja  matematiikassa, luonnontieteissä, yhteiskunnallisissa aineissa, kuvataiteessa ja vieraissa kielissä.

Yhteystiedot

Martti Iso-Möttönen 
Sirkustaiteen lukiolinjan koordinaattori 

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio 
puh. 040 190 1742 
martti.iso-mottonen[at]tuni.fi

 

Sorin Sirkus ry  
Ahlmanintie 63 
FI-33800 TAMPERE 
www.sorinsirkus.fi    

Merja Koskiniemi
Sorin sirkuksen rehtori 

merja.koskiniemi[at]sorinsirkus.fi 
p. 040 706 6330 


Screen Shot 2018-11-23 at 12.27.20.png