lukion Esittelyilta tammikuussa 2020

Peruskoulusta valmistuville ja heidän vanhemmilleen järjestetään esittelyilta tiistaina 28.1.2020 klo 18.30 (kahvit klo 18).
Tilaisuus on rakennuksessa Pinni B 1100, Auditorio (Kanslerinrinne).

Matkalla Norssin lukiolaiseksi

Yleistä hakemisesta

Lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. Hakuaika on helmi-maaliskuussa.

Yhteishaussa käytetään sähköistä Opintopolku -järjestelmää. Opintopolku.fi –palvelu on sähköinen palvelukokonaisuus, josta löytyy kattavasti tiedot tutkinnoista, ammateista, oppilaitoksista sekä valintaperusteista ja koulutusvaihtoehdoista.

Opintopolku.fi sivustolla täytetään sähköinen hakulomake hakuaikana. Päätökset valinnoista tekevät lukioiden rehtorit. Yhteishakuajan ulkopuolella lukioon pyrkivän tulee ottaa yhteyttä suoraan kyseisen lukion rehtoriin.

Yhteishaun lisäksi Tampereella lukioon hakeva täyttää sähköisen ainevalintakortin maaliskuun loppuun mennessä. Ainevalintakortin avulla lukiot saavat tärkeää tietoa seuraavan lukuvuoden opetuksen suunnitteluun. Lukion sähköinen ainevalintakortti

Tampereen kaupunki julkaisee vuosittain oppaan hakemisen tueksi. http://www.e-julkaisu.fi/tampereen_kaupunki/toisen...

Valintojen järjestyksellä on väliä

Samalla hakulomakkeella voit hakea enintään viiteen eri koulutukseen, sijoitus tapahtuu sen mukaan, mihin koulutuksista pisteet riittävät eli pääset ja sijoitut siihen lukioon, johon keskiarvo ja pääsykoetulos riittää. Yhteisvalinnan antama tulos on sitova.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio sijaitsee yliopiston pääkampuksella. Käyntiosoite on Ratapihankatu 55. Kotipaikkamme on Atalpassa, mutta käytämme myös muita tiloja yliopistolla.

Norssiin hakiessasi voit valita kolmesta vaihtoehdosta

Yleislinja: lukiolinja, sisäänottomäärä 48,

Talous- ja elinkeinoelämä= BN-linja, sisäänottomäärä 27, painotettu keskiarvo (YH, EN, MA)

Sirkustaiteen linja, sisäänottomäärä 10, painotettu keskiarvo (EN, LI), soveltuvuuskoe (kutsu pääsykokeeseen lähetetään kaikille hakeneille).


NORSSIN LUKIOSSA VOIT SUUNNATA OPINTOJASI

1. Tieteeseen ja tutkimukseen

Opetusohjelmaamme kuuluu tiedekursseja yhteistyössä tamperelaisten yliopistojen
kanssa. Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kanssa hiukkasfysiikkaa CERN-kurssilla (Geneve), tai maastoekologian tutkimuskursseja, biologian leirikoulu, jossa otetaan tuntumaa biologiseen kenttätutkimukseen. Tiede ei ole vain luonnontiedettä vaan
vaikkapa sosiaalipsykologian tutkimuskursseja ja erilaisia kilpailuja.

2. Mediaan ja viestintään

Meillä on runsas ja monipuolinen kurssitarjonta kuvataiteessa ja musiikissa, äidinkielessä
ja kirjallisuudessa, joissa voi perehtyä luovaan ilmaisuun ja journalismiin, tehdä lukudiplomin tai osallistua väittelykisaan, haastaa ja tulla haastetuksi, kultivoitua
vaikkapa runsaalla teatteritarjonnalla, joka pyörii vuosittain tai taiteilla sydämensä kyllyydestä huippuosaajien ohjauksessa.

3. Taideaineisiin

Norssilla tehdään kuvataiteen, musiikin, median ja liikunnan lukiodiplomeja. Musiikin saralla koulussa on pitkä jatkumo musiikin harrastajia. Liikunnassa ei pitäydytä
kentille tai halleihin vaan vaelletaan Kuusamossa tai Kolilla ja retkeillään monipuolisesti syksyllä, talvella ja keväällä. Kuvataiteessa harjoitetaan monipuolisesti eri tekniikoita
käsin ja koneella.

4. Kieliin ja kansainvälisyyteen

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio on alueemme ainoa Unesco-koulu. Kansainvälisyys näkyy kaikessa koulutyössämme. Koululla on kymmenen eurooppalaisen koulun yhteistyöverkosto. Eurooppa-viikon ohjelma tarjoaa projektityöskentelyn kautta monia ksndsinvälisiä yhteistyömuotoja. Opiskelijan on mahdollista osallistua henkilökohtaiseen tuettuun vaihto-ohjelmaan. Koulussamme korostuu toiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Norssissa on laaja tarjonta vieraita kieliä. Meillä voi opiskella myös kiinaa. Opetus on oppijakeskeistä ja kommunikatiivisuuteen tähtäävää. Koulun kielivalikoima on monipuolinen ja runsas. Perustamme opetuksemme osaamiseen ja taitotasoihin. Kielen opetuksen tavoitteena on luoda välineitä opiskelijan kansainvälistymiselle elämän eri alueilla.Tähtäämme hyvään englannin taitoon. Ja tulokset puhuvat puolestaan. Hyvä kielitaito on välttämättömyys niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Koulu tarjoaa runsaasti vieraiden kielten syventäviä kursseja esim. saksan kielen Berliini-
aiheinen kurssi, suullisia kursseja ja vuosittaisia tapaamisia eri puolilla vaihtojen
puitteissa, tMBA-ohjelma on englanninkielinen ja kansainvälisen yhteistyökouluryhmän oma opintokokonaisuus. Käytännönläheisiä kielikursseja ei ole unohdettu, vuosittain toteutuvat myös antiikin kurssit, joilla matkataan Ateenaan ja Roomaan vuorovuosin.


Business Norssi -linja (BN-linja)

Talous- ja elinkeinoelämään painottunut linja antaa opiskelijalle hyvän pohjan jatko-opintoihin, jotka tähtäävät elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin. Linjalla teemme monipuolista yhteistyötä yliopiston ja useiden erilaisten yritysten kanssa. Käytännönläheisyys on keskeistä. Teoriatietoja pääsee soveltamaan mielenkiintoisissa projekteissa ja hankkeissa, joita teemme yhteistyökumppaneidemme kanssa. Yrittäjyys luo mahdollisuuksia, työtä ja tulevaisuutta Suomessa, EU:ssa ja maailmalla.

BN -linjalla käytetään laajasti ongelmakeskeistä oppimista ja uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Opiskelijat työskentelevät reaaliaikaisen materiaalin parissa verkossa. Heidän opintoihinsa kuuluu myös kansainvälissä verkostoissa työskentelyä, yrittäjänä toimimista, tutkimushaasteita ja osallistumista moninaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Sekä yleislukion, BN-linjan että sirkustaiteen opiskelijat voi valita opintoihinsa kansainvälisen tMBA-tutkinnon, joka suoritetaan englanniksi, verkossa, kansainvälisessä ympäristöä ja joka edellyttää ongelmanratkaisutaitoja ja sisältää pelillisiä elementtejä.

 

Sirkustaiteen painotus

Tampereen yliopiston normaalikoulussa aloitettiin sirkustaiteen painotus lukuvuonna 2015-2016. Opiskelijoita otetaan vuosittain 10. Painotus on tulos tiiviistä yhteistyöstä Sorin Sirkuksen kanssa, jonka opettajat opettavat mm. sirkustekniikkaa lukiossa. Sirkustaiteen painotus koostuu ilmaisullisista aineista, hyväksiluvusta, yrittäjyysopinnoista, lukiodiplomeista ja kansainvälisistä opinnoista.

Tervetuloa tutustumaan yliopiston omaan lukioon ja norssilaiseksi

Olet tervetullut tutustumaan Norssin lukioon opinto-ohjaajan kanssa, yksin tai perheesi kanssa. Tai ota kaveri mukaan ja tulkaa yhdessä.

SIRKUSTAITEENOPINTOJEN YLEISET TAVOITTEET

  • opiskelija oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa
  • opiskelija uskaltaa tehdä taiteellisia kokeiluja ja epäonnistua
  • opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy
  • opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä
  • opiskelija oppii harjoittelemaan eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti
  • opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti
  • opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin
  • opiskelija oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa
  • opiskelija oppii perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta
  • opiskelija oppii kansainvälisyyttä

Opintojen arviointi ja todistus

Opiskelija saa opinnoistaan suullista ja sanallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti. Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä todistuksen yhteydessä.

Harjoitustilat ja opettajat

Sirkustekniikan opetus pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat, käytössä ovat myös Norssin tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.

Pääsykokeet

Pääsykokeissa mitataan sekä olemassa olevia sirkustaitoja että motivaatiota taiteelliseen työskentelyyn ja esiintymiseen. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot (ketteryys, koordinaatio, notkeus, voima), sosiaaliset taidot (ryhmätyöskentely) sekä ilmaisutaito (improvisaatio, pelit, leikit).

Pääsykokeissa fyysisiä ja sosiaalisia taitoja mitataan akrobatia/liikeilmaisutunnilla, jossa perusakrobatia, -voima ja -notkeusliikkeiden avulla katsotaan kokelaan osaamista ja edellytyksiä kehittyä sirkustaiteessa. Saman tunnin aikana mitataan myös taitoja vastaanottaa ohjeita, keskittymiskykyä sekä ryhmätyötaitoja muiden kokelaiden kanssa. Luvassa on myös ketteryyttä ja koordinaatiota vaativia pelejä ja leikkejä, joiden ohjeistus on osin englanninkielistä.

Ilmaisutaitoa mitataan improvisaatioharjoituksilla sekä motivaatiokirjeellä. Motivaatiokirje kirjoitetaan paikanpäällä, jonka jälkeen siitä valmistetaan omannäköinen esitys sekä raadille että muille oppilaille. Tässä tehtävässä tulee näkyä oppilaan halu esiintyä, heittäytyminen sekä omaperäisyys. Apuna saa käyttää myös oppilaan omaa sirkustaitolajia.

Pääsykokeiden arviointi:

Sirkustaiteen soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 10.

Se jakaantuu

1/3 fyysiset taidot

1/3 sosiaaliset taidot

1/3 ilmaisulliset taidot

Kaikki arvioidaan pisteillä 1-10, yhteispistemäärä max 30.

Yhteispistemäärä jaetaan kolmella, jolloin saadaan soveltuvuuskokeen maksimipistemääräksi 10.Tampereen seudun lukioiden hakuopas 2020 julkaistu

Norssin toimintaa esittelevän aukeaman löydät tästä linkistä.

Opiskelijavierailut

Yläkoulujen opinto-ohjauksen vierailupäiviä on lukuvuoden aikana useita ja ne sovitaan opinto-ohjaaja Jukka Vuorisen kanssa (jukka.vuorinen@tuni.fi) tai puh. 040 1901 732.

Opetuksen seuranta

Opetuksemme on avointa ja olet tervetullut seuraamaan arjen työtä. Aikataulujen varmistamiseksi, ota yhteys opinto-ohjaaja Jukka Vuoriseen. (jukka.vuorinen@tuni.fi) tai puh. 040 1901 732.